Kỹ năng “RÈN KỸ NĂNG”

     Nếu chúng ta chỉ cần nhớ các dữ liệu và sự kiện thì chỉ cần tăng cường tiếp nhận thông tin qua giác quan. Tập trung chú ý. Nhẩm đi nhẩm lại những thông tin tiếp nhận. Và…

Read More ...

Quy tắc của sự từ chối

  Theo Jia Jiang, quy tắc từ chối rất đơn giản, nó bao gồm 3 phần:     Bạn sẽ chẳng nhận được gì nếu không đưa ra lời đề nghị, vì vậy hãy mạnh dạn đề xuất    Nếu câu…

Read More ...